top of page

Tjänster

Maskinflytt, installation & underhåll

Service och underhåll är en förutsättning för hög driftsäkerhet i en maskin. En anledning till att vi kan utföra servicen snabbt och rätt, är att vi inom organisationen har korta avstånd mellan konstruktion, produktion och service. Dessutom har vi i Köping ett omfattande lager med reservdelar för snabb leverans. Vid servicebesök använder vi alltid original reservdelar som är utprovade att klara den tuffa miljön i en svarvcell.

Installation

Vi installerar era maskiner. Vi är med er från att maskinen rullas in tills dess att det är dags för er personal att utbildas och börja köra i maskinen.

Maskinflytt

Vi erbjuder tjänsten maskinflytt, vi har all utrustning för att flytta era maskiner om det är så inom er lokal. Skall maskiner flyttas till annan lokal eller säljas hjälper vi er att samordna allt med truck, kran och transport om detta önskas.

Underhåll

Omfattningen på servicen varierar och utförs alltid i samråd med er. Vi rekommenderar en årlig genomgång av maskinen för att undvika oplanerade driftstopp. 

bottom of page