top of page

Swedturn

ETT TILLFÖRLITLIGT MODULUPPBYGGT SVARVSYSTEM

SwedTurn är ett moduluppbyggt svarvsystem, byggt på våra basmaskiner. Maskinerna är konstruerade och utvecklade för att uppnå högt ställda krav från svensk industri gällande effektivitet, hög precision och stabilitet. Samtliga produkter levereras operatörsvänliga, för enkel omställning, åtkomlighet till arbetsstycke och med hänsyn för smidig service.

bottom of page